ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "English Program Senior Project Exhibition & Presentation 2016 "