ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "English Program Senior Project Exhibition & Presentation 2016 "

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม "English Program Senior Project Exhibition & Presentation 2016 " การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้

- วันที่ 6-9มิถุนายน 2560 จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษา ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (บริเวณด้านข้างห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น1 ไปจนถึงหน้าห้องประชุมระเบียงบรรณ)

- วันที่ 7 มิถุนายน 2560 พิธีเปิดโดย ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต รักษาแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และเสวนาหัวข้อพิเศษด้านการแปลจากผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Lionbridge (Thailand) Ltd.


TOP