ข่าวทั่วไป

เชฟรอนฯ มอบเงินสนับสนุนค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน” ประจำปี 2560 จำนวน 660,000 บาท จากคุณจิราภรณ์ โชติช่วง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และคุณดำรงศักดิ์ สุขประจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ที่ห้องรับรองอธิการบดี อาคารบริหารโครงการ “ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน โดยการสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งได้เพาะเมล็ดพันธุ์สร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศแล้วกว่า 700 คน โดยมีนิสิตจากทั่วประเทศเข้าร่วม ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน -21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล อันดามัน จ.ภูเก็ต

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP