ข่าวสุขภาพและกีฬา

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพแจ้งรายละเอียดการให้บริการสนาม ระหว่างวันที่ 5 - 17 มิถุนายน 2560

เนื่องด้วย เจ้าหน้าที่ประจำสนามงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.แห่งประเทศไทย ณ ม.พะเยา จ.พะเยา ระหว่าง วันที่ 5 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นั้น จึงขอแจ้งรายละเอียดการให้บริการสนามในช่วงวันดังกล่าว ดังนี้

1. เปิดให้บริการสนามกีฬา / สนามเทนนิส / สนามกอล์ฟ / อาคารพลศึกษา /อาคารศูนย์กีฬาในร่ม และสระว่ายน้ำ (สระเล็ก) ตามปกติ
2. งดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่)
3. งดบริการยืม - คืน อุปกรณ์กีฬา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

TOP