ข่าวทั่วไป

ความคืบหน้าการเกิดแผ่นดินถล่มบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์

จากการเกิดแผ่นดินถล่มที่บ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทำให้ถนนสายเดียวที่จะเดินทางเข้าสู่บ้านเขาวังถูกตัดขาด ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้อนุมัติงบประมาณเร่งด่วนเพื่อก่อสร้างถนนทางเข้าชุมชนสายใหม่ พร้อมกับซ่อมแซมถนนภายในชุมชนที่ดินถล่มปิดกั้นเส้นทาง ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยมีทหารจากค่ายเทพกษัตรี ทุ่งสง (ค่ายกะปาง) มาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือชาวบ้านในการบรรทุกผลไม้ลงมาจากเขาในเส้นทางใหม่ทุกวัน เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเดินทางขึ้นไปในชุมชนได้และเส้นทางลื่น เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
 
ทั้งนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการจัดทำความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มูลนิธิกระจกเงา สื่อมวลชนนคร กองทัพภาคที่ 4 และค่ายกะปาง ได้ร่วมหารือและประสานชุมชนในการหนุนเสริมการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินถล่มที่อาจจะเกิดเพิ่มเติมหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเร่งด่วนนี้ มูลนิธิกระจกเงาและศูนย์ประสานงานจัดการภัยพิบัติภาคพลเมือง นครศรีธรรมราช จะให้การสนับสนุนการจัดตั้งระบบติดต่อสื่อสารภายในชุมชนและนอกชุมชน การเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแบบเร่งด่วนยามเกิดภัย รวมทั้งการเตรียมพร้อมพื้นที่อพยพหนีภัย เป็นต้น โดยจะได้ประชุมหารือร่วมกับแกนนำชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 นี้ ณ บ้านเขาวัง ซึ่งท่านที่สนใจสามารถร่วมเดินทางไปเป็นกำลังใจชุมชน ร่วมหารือระดมความคิดเห็น หรือจะบริจาคข้าวสารอาหารแห้งฯ หรือสั่งซื้อผลไม้ราคาถูก (เงาะ มังคุด ลองกอง) ก็ได้เช่นกัน
 
ขณะนี้ ชาวบ้านเขาวังได้ตั้งโรงครัวชั่วคราวเพื่อทำอาหารเลี้ยงคณะก่อสร้างและซ่อมแซมถนน พร้อมทั้งคณะทหารและชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือการปรับปรุงเส้นทางเข้าออกชุมชนทุกวัน ดังนั้นหากผู้ใดสนใจร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนกำลังกายในการฟื้นฟูชุมชนครั้งนี้ สามารถบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องแกง ขนม กาแฟ น้ำดื่ม เป็นต้น (อาหารมุสลิม) ให้กับชุมชน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ รัชฎา คชแสงสันต์ (อ้อม) หรือ ภานุวัฒน์ บุญเรือขาว (บอย) โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.3558-9

เอกสารแนบ : ความคืบหน้าการเกิดแผ่นดินถล่มบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์

TOP