ความคืบหน้าการเกิดแผ่นดินถล่มบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์