อบรมฟรี! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs / ผู้สนใจทำธุรกิจ อบรมฟรีอีก 3 หลักสูตร ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี