ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นั้น

เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ขยายเวลาการสมัครจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สำหรับบุคคลที่สนใจแต่ไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ตามวันและเวลาราชการ ส่วนผู้ที่สมัครออนไลน์ แต่ไม่สะดวกในการซื้อธนาณัติส่งมา สามารถไปจ่ายค่าสมัครได้ก่อนเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 075673101-5

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th

TOP