ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WU Cultural Camp 2017

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติได้สอบสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ The 1st WU Cultural Camp 2017: In Remembrance of the Late King Bhumibol Adulyadej ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 นั้น

ศูนย์กิจการนานาชาติขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกดังไฟล์แนบโดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน


TOP