ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รับสมัครช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา