ข่าวทั่วไป

รายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ Walailak University Cultural Campรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และอาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมรายการโทรทัศน์ “เช้านี้ที่เมืองนคร” ตอน “ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์” Walailak University Cultural Camp โดยพูดคุยถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านกิจการต่างประเทศ ความเป็นสากล และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บทบาทหน้าที่ ภารกิจศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรม Walailak University Cultural Camp “ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย” โดยมี นายฐชนม์พรหม สมสุข ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมรายการได้ทั่วประเทศผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านเครื่องรับดาวเทียมจานดำ กล่อง PSI ช่อง 261
2. ผ่านเครื่องรับดาวเทียมจานดำ กล่อง IPM UP ช่อง 238
3. เครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้เสาอากาศ
4. ชมทางเวปไซต์ http://www.nbtnst.go.th/index.php
5. รับชมทาง Facebook สทท.นครศรีธรรมราช
6. แอฟพลิเคชั่น NBT นครศรีธรรมราช
7. รับฟังทางสถานีวิทยุชุมชน นครเรดิโอ FM 101.5 MH

กำหนดการ

TOP