ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รับสมัครโปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา