ข่าวเด่น

รางวัลแห่งคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา มวล. คว้ารางวัลระดับชาติ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8

นางสาวนพรัตน์ พรหมจรรย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น เข้ารับมอบรางวัลจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนพรัตน์ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยทำหน้าที่หลักในฐานะล่ามแปลภาษาไทยและเวียดนาม รวมทั้งงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ณ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยซัมมิท ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของไทยที่ลงทุนในหลายประเทศ ทั้งจีน ญี่ปุ่น อเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย รวมทั้งเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ ขณะที่นางสาวนพรัตน์ศึกษาในชั้นปีที่ 2 ได้เลือกเรียนภาษาเวียดนาม ณ หลักสูตรอาเซียนศึกษา เป็นเวลาสองภาคการศึกษา จากนั้นในชั้นปีที่ 3 ได้เดินทางไปศึกษาภาษาเวียดนามต่อในประเทศเวียดนามอีกสองภาคการศึกษาหรือประมาณ 6 เดือน ตามโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศเจ้าของภาษา (In-Country Program) ประจำปีการศึกษา 2558 ที่หลักสูตรจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ด้วยความพยายามมุมานะของนักศึกษาและการฝึกฝนจากทั้งสองสถาบันทำให้ความสามารถของนางสาวนพรัตน์จัดอยู่ในกลุ่มนักศึกษาที่โดดเด่นในการใช้ภาษาเวียดนาม และได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาเวียดนามในระยะสั้นให้กับบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ในไทย ตั้งแต่ขณะที่นักศึกษายังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 การทำหน้าที่ล่ามในครั้งนั้น นางสาวนพรัตน์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่จนต่อมาได้รับการตอบรับจากบริษัทให้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในบริษัทดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็นเวลา 4 เดือน

ความสามารถทางด้านภาษาที่โดดเด่นและการคิดค้นและจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่หลักสูตรอาเซียนศึกษาคัดเลือกให้นางสาวนพรัตน์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหลักสูตรเพื่อเข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษา ซึ่งนางสาวนพรัตน์สามารถชนะการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จนกระทั่งในการประกวดเวทีระดับชาติดังกล่าว

หลักสูตรอาเซียนศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสถานประกอบการจนกระทั่งนักศึกษาปฏิบัติงานแล้วเสร็จ รวมถึงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการประกวดดังกล่าว รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานที่ปรึกษาจากกลุ่มบริษัทไทยซัมมิทที่ให้โอกาสนักศึกษาจากหลักสูตรหลายคนได้ฝึกฝนเรียนรู้การทำงานจริงและได้ปรับใช้ความสามารถของตนเองที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งอาชีพการงานในอนาคต

   

 


TOP