ข่าวสุขภาพและกีฬา

นักปั่นทั่วภาคใต้ร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาวลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาวลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1 ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยใช้สถานที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพเป็นสนามแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนเล่นกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยมีนักกีฬาทั้งระดับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 200 คัน ท่ามกลางกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจนักกีฬาร่วม 1,000 คน

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬา และพร้อมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนมาใช้สนามแข่งขัน ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยจะมีการจัดต่อเนื่องในปีต่อไปอีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP