ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมวางพานดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมวางพานดอกไม้สดเนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 2555 ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
อนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดงานรัฐพิธีดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ที่ทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทย เป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการปกครอง ด้านความมั่นคง ด้านการเจริญสัมพันธ์ไมตรี และการค้ากับต่างประเทศ

ประมวลภาพ

TOP