ขอเชิญชวนศิษย์เก่าสำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมงาน LIBERAL ARTS HOME COMING