โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ส่งมอบผลงาน “แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช”