ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิชาการมาเลเซียรีวิวงานวิจัยมวยไทย และ นักวิชาการโปรตุเกสเผยแพร่บทความเกี่ยวกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ใน Walailak J Sci & TechWalailak Journal of Science and Technology, vol. 14 no. 8 August 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยมีบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วลัยลักษณ์, ธรรมศาสตร์, มหิดล (2 เรื่อง) และบทความวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 เรื่อง คือ

1 บทความปริทรรศน์เรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับมวยไทย จาก Sultan Idris Education University ประเทศมาเลเซีย

2 บทความวิเคราะห์เกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก จาก Instituto Politécnico de Viana do Castelo ประเทศโปรตุเกส

วารสารฉบับนี้มี ผศ. ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจสามารถโหลดบทความเพื่ออ่านและอ้างอิงได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/76/showToc

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/index

TOP