นายอำเภอท่าศาลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช