ข่าวเด่น

นายอำเภอท่าศาลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม และคณะ ให้การต้อนรับนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ นิทรรศการ การแสดง การปลูกดอกดาวเรือง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน และอื่น ๆ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560

ประมวลภาพ

TOP