ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการรับนักศึกษาและการเรียนรู้ อยู่อาศัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ

TOP