ข่าวทั่วไป

งานหอพักจัดรถรับส่งนักศึกษาใหม่เดินทางมามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดรายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 26 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน 2560 นั้น

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดอำนวยความสะดวกบริการรถรับส่งนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองจากสนามบินนครศรีธรรมราช สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช และรถโดยสารประจำทางจากหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย ไปยังหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมรถบริการรับส่ง ได้ที่ งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 4018

TOP