ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์