ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนประเภทรับตรงรอบที่ 4 และประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีนโยบายให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 4 และประเภท Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์นั้น มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกคน โดยสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2560 และสามารถเข้ารายงานหอพักในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 พร้อมเพรียงกับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ก่อนหน้านี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา 075673101-5 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ ้http://entry.wu.ac.th หรือ www.facebook.com/walailak.admissions

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th

TOP