ข่าวทั่วไป

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ดูงาน ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 12 คน นำโดยนายวิรัช จันทร์เกิด อุปนายกสมาคม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการรับนักศึกษาและการเรียนรู้ อยู่อาศัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พูดคุย “ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา พูดคุย “การเรียนรู้ อยู่อาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

หลังจากนั้น นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษาและนางสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กรนำคณะชมมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย นางสุภาณี เพชรานันท์ ภาพโดย นายบรรพต ใบมิเด็น และนางสุภาณี เพชรานันท์

TOP