สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ดูงาน ม.วลัยลักษณ์