ข่าวทั่วไป

รายการ อสมท.เพื่อชุมชน ตอน ประดู่ช่อที่ 20รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายศักดา ไชยภานุรักษ์ อุปนายก คนที่ 1 องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2560 ในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา


TOP