ข่าวเด่น

พิธีเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชูระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กว่า 50 ตัวทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับมืออาชีพเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารสโมสร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.อ. พรณรงค์ ดำสมุทร์ หัวหน้าหน่วยข่าวกรองกองทัพบก นายสันติสุข กิจพาลจ่าย ปลัดอำเภอท่าศาลา นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา กล่าวแสดงความยินดี และนักศึกษาแพทย์สิริวุฒิ กิตติโพธินันท์ นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะตัวแทนนักศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวันที่เรามุ่งมั่นที่จะทำตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องความมั่นคง ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำนโยบายของรัฐบาล มาปฏิบัติ โดยถือว่าการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองที่จะให้ลูกหลานมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเราตระหนักดีว่าผู้ปกครองให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานเป็นลำดับต้นๆ เราจึงลงทุนเต็มที่เพื่อเป็นหลักประกันในการดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพราะทุกชีวิตมีค่าอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยของเรา

ในวันนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.เรื่องการพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้มีการวางเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยทุกคนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศจากนายทะเบียน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากสถานีตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ในการช่วยฝึกอบรมให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย จำกัดการ เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภายในเขตที่พักของบุคลากรและนักศึกษาจะต้องมีการรักษาความปลอดภัย 100% ในเขตการศึกษาและอื่นๆ ลดหลั่นกันไปตามความเหมาะสม 3.การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยและมีห้องควบคุม ซึ่งมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสังเกตการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุร้ายที่ไหนสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่จากห้องควบคุมจะประสานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนั้น และมีหน่วยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว โดยการทดสอบการใช้งานที่ผ่านมาถือว่า สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นมาตรการป้องปรามไม่ให้ผู้กระทำความผิดกล้าเข้ามากระทำความผิดในพื้นที่มหาวิทยาลัยอีกด้วย เพราะฉะนั้นขอให้ความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชน ด้วยกล้อง CCTV กว่า 50 ตัว และเชื่อว่ามาตรการของเราจะทำให้ทุกคนมีความสบายใจ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยเหมือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นบ้านหลังที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP