นักศึกษาต่างชาติจาก 21 ประเทศทั่วโลก ร่วมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ที่ ม.วลัยลักษณ์