ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งตารางเวรแพทย์เดือนกรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตารางเวรแพทย์เดือนกรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

วันที่ วัน 08.30-12.30 12.30-16.30
1 เสาร์    
2 อาทิตย์    
3 จันทร์ นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)  
4 อังคาร นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวช) นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)
5 พุธ พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์) นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)
6 พฤหัสบดี พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม) พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)
7 ศุกร์ พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม) พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)
8 เสาร์    
9 อาทิตย์    
10 จันทร์ หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11 อังคาร นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวช) นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)
12 พุธ พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์) นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)
13 พฤหัสบดี พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม) พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)
14 ศุกร์ พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม) พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)
15 เสาร์    
16 อาทิตย์    
17 จันทร์ นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)  
18 อังคาร นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวช) นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)
19 พุธ พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์) นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)
20 พฤหัสบดี พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม) พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)
21 ศุกร์ พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม) พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)
22 เสาร์    
23 อาทิตย์    
24 จันทร์ นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)  
25 อังคาร นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวช) นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)
26 พุธ พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์) นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)
27 พฤหัสบดี พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม) พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)
28 ศุกร์ หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
29 เสาร์    
30 อาทิตย์    
31 จันทร์ นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)  

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://docs.google.com/spreadsheets/d/18pzzALqtQ9BFHYbkrOZx_lVcUJ-C3yEvo5CH2aBb3

TOP