ข่าวการศึกษา

กิจกรรม Freshy Night ในโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Freshy Night ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 1,500 คน ณ ลานกิจกรรม WU Square อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรม Freshy Night ประกอบด้วย การแสดงของนักศึกษาชมรมต่างๆ เช่น ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ การแสดงความสามารถของนักศึกษาใหม่ การเล่นเกมส์ แจกของรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกันจากซุ้มอาหารต่างๆ บริเวณรายรอบ

ขอบคุณภาพจาก Facebook: Sukgu Production

Facebook: โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP