ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง