ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้บริหาร และบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP