ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนโยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมิถุนายน จนถึง เดือนกันยายน 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนโยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนมิถุนายน จนถึง เดือนกันยายน 2560

 

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนโยธินบำรุง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการนี้จะทำเป็นการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึง เดือนกันยายน 2560 ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1645

TOP