ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหารวิชาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี