ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการโรงเรียนท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการโรงเรียนท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลา จำนวน 80 คน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้นในด้านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ทำให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาชนอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1654

TOP