ข่าวเด่น

ด่วน ! จองพื้นที่ขาย "กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์" วันที่ 4-5 ก.พ. 55 เพื่อจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก

ขณะนี้มีผู้ที่สนใจจองพื้นที่เพื่อขายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า ของที่ระลึก ฯลฯ ในงาน "กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 30" ระหว่างวันเสาร์ ที่ 4 - วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นจำนวนมาก


โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา กองเชียร์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัย


และเพื่อความสะดวกกับผู้ที่สนใจจองพื้นที่ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวุฒิ ดีสนิท โทร 083-640-5196 หรือ คุณอรรถพล ทุหา 085-378-5032 (นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ) และจะมีการจัดแบ่งพื้นที่ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


จึงขอประกาศเชิญชวนให้ทราบโดยทั่วกัน

TOP