ด่วน ! จองพื้นที่ขาย "กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์" วันที่ 4-5 ก.พ. 55 เพื่อจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก