ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ จำนวน 4 อัตรา