ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท MBA , MM ประจำปีการศึกษา 2555 บัดนี้ ถึง 31 มี.ค. 55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MM) ประจำปีการศึกษา 2555

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-2203, 0-7567-2208 โทรสาร 0-7567-2202
2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C. Tower ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัคร online ได้ที่ : : http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

กำหนดการสอบเข้า
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

3 เมษายน 2555
- สอบข้อเขียน 8 เมษายน 2555

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://mba.wu.ac.th
หรือสอบถาม โทร. 075-672203, 075-672208, 086-4794970


TOP