อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นบรรณาธิการรับเชิญของ Walailak Journal of Science and Technology: Pharmaceutical Sciences