ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา จำนวน 181 คน ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP