ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

อบรมฟรี!!! หลักสูตร การตลาดออนไลน์ระดับสูง โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมฟรี!!! ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักสูตร การตลาดออนไลน์ระดับสูง โดยมี นทพ. อรรถพล สาธิตคณิตกุล Digital Business & Strategy Expert ผู้มีประสบการณ์ในวงการ ICT และ Business Strategy กว่า 16 ปี และได้รับ Certified Professional Innovator, IAOIP, USA เป็นวิทยากร ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์และเทคนิคการตลาดออนไลน์เชิงรุก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้า / เจ้าของธุรกิจ / ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
2. เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่ม OTOP, Organic, BizClub หรือผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered หรือทะเบียนการค้า พค 0403 แล้ว

เอกสารที่ต้องนำมาวันอบรม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่ายสินค้าหรือร้านค้า ที่แสดงลักษณะสินค้า โลโก้ และชื่อสินค้าที่ชัดเจน โดยบันทึกในโทรศัพท์ Smart phone หรือในอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ เช่น usb drive
3. สำเนา แบบ พค 0403
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ bit.do/dbd2online หรือโทรศัพท์ 0 2101 4296 , 08 6594 6907 ไอดีไลน์ 0865946907 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


TOP