ข่าวทั่วไป

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมและวันเทคนิคการแพทย์ไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมและวันเทคนิคการแพทย์ไทย ภายใต้หัวข้อ "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร" และ "ประชาชนสุขภาพดี... 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย" ณ southern gallery ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงานและร่วมชมกิจกรรมฯ

กิจกรรมประกอบด้วย
- บริการตรวจสุขภาพ
-บริการความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การตรวจการติดเชื่อปรสิตในอุจจาระภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โรคต่างๆ ที่ตรวจพบด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พร้อมติดตั้งกล้องจุลทรรศน์ให้ผู้ัสนใจได้ชม ฯลฯ
-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
-การสาธิตการใช้ลูกประคบสมุนไพร พร้อมให้ทดลองทำเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน
-นิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย” เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย 2560

นอกจากนี้บนเวทียังมีการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ลิเกฮูรู การร้องเพลง-แสดงดนตรี มโนราห์น้อย ตลอดจนการเสวนาความรู้ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ


TOP