ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลได้จัดโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน