ข่าวทั่วไป

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา จำนวน 181 คน พร้อมให้เกียรติพูดคุยถึงภาพรวมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุยในประเด็นต่างๆ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย นางสุภาณี เพชรานันท์ ภาพโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว

TOP