ข่าวการศึกษา

นักศึกษาท่องเที่ยวคว้ารางวัลการเเข่งขันประกอบอาหาร Makro Horeca Challenge 2017 จังหวัดเชียงใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคว้ารางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชย รวมทั้งรางวัลระดับประกาศนียบัตร ในการประกวดประกอบอาหารรายการ Makro HoReCa Challenge 2017 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยบริษัทสยามเเมคโคร ร่วมกับสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลาการในสายงานด้านธุรกิจอาหารและการบริการ

รายการเมนูเส้นข้าวซอยฟรีสไตส์ นางสาวสุทธิดา ปานขาน ได้รับรางวัลหรียญเงิน (คะเนนรวม 81 คะแนน) และรางวัลชมเชย (ลำดับที่ 4 จาก 24 ทีม) และรายการอาหารเหนือชุดสมัยใหม่ (ประเภททีม 2 คน) ทีมที่ 1 นางสาวสุทธิดา ปานขาน และ นายอุดมศักดิ์ รวยทอง (คะแนนรวม 67 คะแนน) ทีมที่ 2 นางสาวทิพาพันธ์ เพชรชนะ และ นางสาวธนัญญา ชุมเศรียร (คะเนนรวม 63 คะเเนน) ได้รับรางวัลระดับประกาศนียบัตร

ในการเเข่งขันดังกล่าว อาจารย์ปวิธ ตันสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรฯอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร) เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ รายการเมนูเส้นข้าวซอยฟรีสไตส์ และรายการอาหารเหนือชุดสมัยใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลทั้ง 2 รายการ โดยอาจารย์ปวิธ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมทีมและให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

โอกาสนี้ ทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/site/readnews?id=426

TOP