ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัย แม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ


สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วม อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2  อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ โทร.2554

โดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม Online ผ่านทาง Website สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
https://rihs.wu.ac.th ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเตรียม Notebook มาด้วย เพื่อใช้ประกอบการอบรม

Download กำหนดการอบรม

Download แบบสำรวจห้องปฏิบัติการที่จะลงทะเบียนกับทาง วช.

ใบสมัครออนไลน์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rihs.wu.ac.th

TOP