ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ให้แก่เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภาคใต้

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประสานความร่วมมือมายัง คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

TOP