ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ เชิญร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “การสร้างแบรนด์แบบมีดีไซน์”

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “การสร้างแบรนด์แบบมีดีไซน์” จากคุณดุลยพล ศรีจันทร์ เจ้าของแบรนด์ PDM และนักออกแบบเจ้าของรางวัล Designer of the year 2015 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่ง (ไม่มีค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัด) ได้ที่ โทร. 0898259884 (อาจารย์ สุวิตาแก้วอารีลาภ) ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu.ac.th

TOP