ข่าวสมัครงาน

แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเดิมกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นั้น

ในการนี้ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากเดิมวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

TOP