ข่าวทั่วไป

อาศรมยาวลัยลักษณ์จัดโครงการอาศรมยาสัญจรครั้งที่ 4 ณ รร.โยธินบำรุง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาศรมยาวลัยลักษณ์)ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาวิชานิติเภสัช และจริยธรรม ได้จัดโครงการอาศรมยาสัญจรครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง โดยเป็นการนำเสนอบทบาทของเภสัชกรและให้ความรู้เรื่องประเภทของร้านยา และยา ซึ่งมีอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกว่า 100 คน

TOP