ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อ.นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อ.ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และรองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแลแบบผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ณ รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ. ชุมพร โดย,uผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ใน รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รพ.ชุมชน และ รพ.สต.ต่างๆ ใน จ.ชุมพร

ในปัจจุบัน palliative care ได้รับการยกระดับเป็นนโยบายของชาติแล้ว ซึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้ palliative care สำเร็จได้นั้นมีหลายปัจจัย นอกจากเชิงนโยบายแล้วยังมี องค์ประกอบด้านการเข้าถึงยาและการใช้ยาที่จำเป็นอย่างถูกวิธี บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และการปรับใช้ให้เข้ากับบริบทท้องที่

งานประชุมนี้ มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยเฉพาะการใช้ยาแก้ปวดประเภทมอร์ฟีน ซึ่งยังมีคนเข้าใจผิดอยู่มาก ว่าส่งผลเสียต่อผู้ป่วย และการควบคุมอาการต่างๆที่พบได้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ รวมไปถึงประเด็นการเตรียมตัวผู้ป่วยและญาติในการเตรียมตัวเรื่องความตาย

อนึ่ง สามารถรับชมภาพบรรยากาศในงานทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=445953509112546&id=422870791420818

TOP