อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ