ข่าวการศึกษา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประเภทโควตา และประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

จากการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 - 31 มกราคม 2555 บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 โดยขอให้มารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น. (ทั้งตัวจริง และ ตัวสำรอง)

TOP