ข่าวสมัครงาน

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการคลินิกเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการคลินิกเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP