ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง "กรุงวลัยลักษณ์รัตนาธานี" โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์